Studencki Polski Club
Studencki Polski Club
Ukraina, 10-005 Żytomierz,
ul. Czudniwska, 34 b

O nas

Studencki Klub Polski powstał z główną lokalizacją pod adresem Domu Polskiego w Żytomierzu, aby być bliżej samego serca Polski w odległym od niej regionie Polesia.

Klub zrzesza ukraińską młodzież, która stara się realizować i rozwijać swój potencjał naukowy, twórczy i zawodowy poprzez naukę języka polskiego, na co dzień rozmawiając w języku polskim, wymieniać się doświadczeniami wyjazdów międzynarodowych, działalności na rzecz nawiązania mocnych relacji między Ukrainą, Polską oraz Uniją Europejską w całości.

Na dzień dzisiejszy stałymi członkami Klubu jest 38 osób z Żytomierza i obwodu – większość z nich to wykładowcy mówiący po polsku i aktywni studenci. Wiele innych młodych ludzi czas od czasu biorą udział w różnych programach naszego Klubu oraz stażach zawodowych w Unii Europejskiej.

Jednocześnie Statut naszej organizacji przewiduje Instytut członkostwa honorowego, które pozwala być członkiem Klubu starszym i doświadczonym osobom, oraz zasłużonym w środowisku polonijnym. Naszym zdaniem jest to konieczne do pomnażania i przekazania wieloletniego dziedzictwa etnicznych Polaków Żytomierszczyzny, i Ukrainy w całości, a także aby w oparciu na doświadczenie i mądrość, razem mogliśmy osiągnąć wysokich rezultatów dla nas i obu naszych Narodów!

Klub jest otwarty na owocną współpracę ze wszystkimi organizacjami polonijnymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami, działającymi jak w Ukrainie tak i Polsce, oraz Firmami, które chcą przyjąć do siebie na szkolenie zawodowe studentów z Ukrainy.

Z naszej strony gwarantujemy odpowiedzialność i kompetencje przy wykonaniu wszystkich wziętych na siebie zobowiązań i serdecznie zapraszamy do członkostwa i współpracy ze Studenckim Klubem Polskim! Otwartym ludziom nasze drzwi zawsze otwarte:-)!

Go to main —>