Студентський польський клуб
Польський студентський клуб
Україна, 10-005 Житомир,
вул. Чуднівська, 34 б
Інформація за липень 2018
9 липня 2018 року

KONKURS FILMOWY –

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza do udziału w konkursie filmowym – „Opowiedz mi o Polsce”.

Zadaniem, którego jest nagranie filmu – wypowiedzi przedstawiciela najstarszego pokolenia żyjących na Wschodzie Polaków (dziadka, sąsiada, przyjaciela rodziny) lub reprezentującego polską społeczność świadka historii.

Najlepsze pracę zostaną nagrodzone tabletem multimedialnym, zestawem filmów DVD i książkami o tematyce historycznej.

Prace konkursowe opisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającej je osoby należy wysyłać za pośrednictwem strony internetowej wetransfer.com podając adres konkurs@ida.pol.org.pl. Na ten sam adres prosimy też przesłać maila zatytułowanego OPOWIEDZ MI O POLSCE – KONKURS WIDEO z załączoną kartą zgłoszeniową i (jeśli w konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia) zgodą opiekunów prawnych, w mailu należy podać tytuł filmu, swoje imię, nazwisko oraz kraj i miasto zamieszkania.

Na zgłoszenia czekamy do 3 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 września.

Więcej informacji na stronie https://ida.pol.org.pl.

Інформація за липень 2018 —>


Ваші коментарі