Студентський польський клуб
Польський студентський клуб
Україна, 10-005 Житомир,
вул. Чуднівська, 34 б
Інформація за квітень 2018
30 квітня 2018 року

2 maja w Polsce

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzono od 2002 r., ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP, jako dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Polonia (Polacy, którzy mieszkają za granicą swojej Ojczyzny) w Świecie naliczono około 20 mln ludzi. Najwięcej Polaków (około 10 milionów) mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wielkie wspólnoty są w Brazylii, Kanadzie, Niemcach, Litwie, Białorusi, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – wprowadzone z 20 lutego 2004 r.

Інформація за квітень 2018 —>


Ваші коментарі