Студентський польський клуб
Польський студентський клуб
Україна, 10-005 Житомир,
вул. Чуднівська, 34 б
Актуально
20 грудня 2023 року

Wsparcie dla organizacj

polskich na Ukrainie

W 2023 roku dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego realizowaliśmy projekt charytatywny, który głównie był skierowany na udzielenie pomocy Polakom z Żytomierza i Dowbysza (obwód Żytomierski).

W ramach projektu pod opiekę wzięliśmy 40 osób, Polaków z Żytomierza i Dowbysza, którym zakupiliśmy dary: głównie to produkty żywnościowe, leki, środki czystości, artykuły higieniczne.

W imieniu wszystkich uczestników, którzy mogli skorzystać z pomocy, i w swoim własnym imieniu bardzo dziękuję Zarządowi Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkim tym, kto przyczynił się do realizacji tego projektu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Актуально —>


Ваші коментарі