Studencki Polski Club
Studencki Polski Club
Ukraina, 10-005 Żytomierz,
ul. Czudniwska, 34 b

I Letni Obóz

W czerwcu-lipcu b.r. odbędzie się Letni obóz języka i kultury Polskiej dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Celem realizacji tego projektu jest:

- poznanie kultury, historii Polski i Ukrainy;

- poznanie kultury, historii i zabytków polskiego Żytomierza, i jego okolic;

- poznanie znanych Polaków Żytomierszczyzny;

- efektywna nauka języka polskiego, wspólna nauka z rówieśnikami w luźnej atmosferze;

- aktywny wypoczynek dzieci pochodzenia polskiego z Żytomierza;

- wzmacnianie polskiej tożsamości;

- promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych form wypoczynku;

- integracja polskiego środowiska młodzieżowego Żytomierszczyzny.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Informacja czerwiec 2018 —>


Comments