Studencki Polski Club
Studencki Polski Club
Ukraina, 10-005 Żytomierz,
ul. Czudniwska, 34 b

O nas

Obwodowa Organizacja Społeczna „Studencki Klub Polski” powstała w 2009 roku. Studencki Klub Polski zarejestrowany pod adresem Domu Polskiego w Żytomierzu.

Klub łączy młodzież pochodzenia polskiego, która pragnie realizować i rozwijać swoje umiejętności twórcze, naukowe, organizacyjne poprzez działalność społeczną na rzecz środowiska polskiego naszego regionu. Obecnie członkami Klubu jest 38 osób z Żytomierza i obwodu – przeważnie młodzież studiująca. W statucie Klubu przewidujemy również, umieszczenie zapisu dotyczącego członkostwa honorowego, co pozwoli włączyć w szeregi organizacji osoby starsze i doświadczone, a także szczególnie zasłużone dla środowiska polonijnego. Naszym zdaniem jest to niezbędne dla zachowania i przekazania wieloletniego dorobku Polaków Żytomierszczyzny.

Klub jest otwarty na współpracę z organizacjami i instytucjami polonijnymi Ukrainy. Zakładamy możliwość nawiązania ścisłych kontaktów z rożnymi instytucjami w Polsce (szczególnie w dziedzinie oświaty).

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktów z Obwodową Organizacją Społeczną „Studencki Klub Polski”.

Prezes Obwodowej Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski”

mgr Walentyna Jusupowa 

Go to main —>