Studencki Polski Club
Studencki Polski Club
Ukraina, 10-005 Żytomierz,
ul. Czudniwska, 34 b

Badanie dot. współpracy polskich organizacji w Ukrainie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prowadzi badanie dot. współpracy polskich organizacji w Ukrainie z polskimi partnerami w Polsce. Celem badania jest diagnoza obecnej kondycji organizacyjnej, obszarów działalności polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie oraz ich potrzeb w zakresie rozwoju współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce. 

Badanie jest elementem projektu pt. „Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt ma za zadanie wzmocnienie kompetencji liderów organizacji polonijnych dotyczących zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich z partnerami z Polski.

Informacje o projekcie „Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską” znajdują się na stronie: http://www.sgpm.krakow.pl/projekty/formatka.php?idwyb=11.

Osoba kontaktowa:

dr Anna Rychły-Mierzwa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

ul. Grodzka 15/2, 31-006 Kraków, tel. +48 12 421 74 65, amierzwa@sgpm.krakow.pl, www.sgpm.krakow.pl

Informacja wrzesien 2015 —>


Comments