Студентський польський клуб
Студентський польський клуб
Україна, 10-005 Житомир,
вул. Чуднівська, 34 б
Інформація за червень 2018
4 червня 2018 року

I Letni Obóz

W czerwcu-lipcu b.r. odbędzie się Letni obóz języka i kultury Polskiej dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Celem realizacji tego projektu jest:

- poznanie kultury, historii Polski i Ukrainy;

- poznanie kultury, historii i zabytków polskiego Żytomierza, i jego okolic;

- poznanie znanych Polaków Żytomierszczyzny;

- efektywna nauka języka polskiego, wspólna nauka z rówieśnikami w luźnej atmosferze;

- aktywny wypoczynek dzieci pochodzenia polskiego z Żytomierza;

- wzmacnianie polskiej tożsamości;

- promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych form wypoczynku;

- integracja polskiego środowiska młodzieżowego Żytomierszczyzny.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Інформація за червень 2018 —>


Ваші коментарі