Студентський польський клуб
Студентський польський клуб
Україна, 10-005 Житомир,
вул. Чуднівська, 34 б
Інформація за листопад 2016
28 листопада 2016 року

Język polski 2.0

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną publikacją "Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem projektu realizowanego przez Fundację Edu & More, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego (m.in. piZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne). Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 - zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem bezpłatnej platformy polskijazyk.pl

Publikację (82 str.) można pobrać bezpłatnie ze strony:

https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/publikacja_jezyk_polski_2.0_-_zasto

lub ze strony fundacji Edu&Mor http://www.efundacja.org/projekty.html

Autorzy publikacji mają nadzieję, że będzie ona pomocna w codziennej pracy polonistów nauczających języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą. 

Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

Publikacja Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, postała w ramach konkursu projektu „Dobra edukacja polonijna. Regranting”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Opracowanie, kierowane do nauczycieli języka polskiego,  składa się z dwóch części.
W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego. Są to m.in. PiZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne.

Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich używania w procesie dydaktycznym przynosi wiele korzyści, m.in.:

- możliwość dopasowana materiałów dydaktycznych do potrzeb uczestników kursów,

- zwiększenie efektywności zajęć, ich atrakcyjności oraz zwiększenie satysfakcji kursantów,

- dostosowanie elementów lekcji do oczekiwań młodego pokolenia, które biegle posługuje się aplikacjami i urządzeniem mobilnymi,

- wspieranie samodzielności uczniów oraz wzięcia odpowiedzialności za własną naukę.

Każda aplikacja została zilustrowana kilkoma pomysłami jak wykorzystać dane narzędzie w nauczaniu języka polskiego oraz praktycznymi przykładami.

Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 i zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem platformy polskijazyk.pl. Przedstawione konspekty i karty pracy były tworzone przez praktyków, czyli nauczycieli języka polskiego z Ukrainy, którzy w czasie organizowanego przez Fundację Edu & More szkolenia w Warszawie poznali prezentowane w publikacji narzędzia Web 2.0, zawartość platformy polskijazyk.pl i tematy lekcji z poziomu A2. W publikacji dzielą się swoją pracą oraz propozycjami ćwiczeń i aktywności, które można zaproponować uczniom nie tylko w czasie tradycyjnej lekcji polskiego, ale też podczas przygotowań do lekcji czy wykonywania prac domowych.

Ze wstępu do publikacji: Nowe technologie mają jeszcze jedną ważną zaletę, o której czasem zdajemy się zapomi­nać – przygotowują ucznia do samodzielnego zdobywania wiedzy przez całe życie. Jednym z najważniejszych celów stosowania nowych technologii jest kształtowanie autonomii ucz­nia, która jest niezwykle ważna przede wszystkim właśnie w procesie uczenia języka ob­cego. Związane jest to z faktem, że nauki języka nie można zakończyć, wpisane w nią jest uczenie się przez całe życie, również poza kursami i bez nauczyciela. Tylko wtedy język nie zostanie zapomniany, a przyjemność z obcowania z nim oraz kulturą, którą reprezentuje, bę­dzie rozciągać się poza ściany szkoły. (dr Karolina Zioło-Pużuk)

Publikację (82 str.) można pobrać bezpłatnie ze stron:

Fundacji Edu & More; http://www.efundacja.org/projekty.html

ttps://issuu.com/fundacjaedumore/docs/publikacja_jezyk_polski_2.0_-_zasto

Autorzy publikacji mają nadzieję, że będzie ona pomocna w codziennej pracy polonistów nauczających języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą.

Інформація за листопад 2016 —>


Ваші коментарі