Студентський польський клуб
Студентський польський клуб
Україна, 10-005 Житомир,
вул. Чуднівська, 34 б
Актуально
22 липня 2020 року

Delegacja z Polski

w Żytomierzu

W Żytomierzu, 20 lipca 2020 roku, gościła delegacja z Polski. Wśród odwiedzających rodaków na Kresach znaleźli się: Kazimierz Ujazdowski – Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, Andrzej Pająk – Senator RP, Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. Towarzyszyli im, Bartosz Cichocki – Ambasador RP w Kijowie oraz Damian Ciarciński – Konsul Generalny RP w Winnicy.

Wspólnie z przedstawicielami i członkami miejscowych organizacji polskich delegacja złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu w Żytomierzu. Do wszystkich obecnych przy tablicy przemawiali Kazimierz Ujazdowski, Andrzej Pająk, Jan Dziedziczak i Damian Ciarciński. W uroczystości wziął udział również zastępca przewodniczącego administracji państwowej Wiktor Gradiwski.

Po uroczystościach przy tablicy, w Domu Polskim w Żytomierzu, odbyło się spotkanie z prezesami lokalnych organizacji polskich.

W przyjaznej atmosferze prezesi polskich organizacji przedstawili swoją działalność. Zostały omówione sprawy dotyczące wsparcia działalności organizacji oraz składania podań na 2021 rok. Postawiono również pytania dotyczące oświaty polskiej na Ukrainie, aktywizacji organizacji polskich, wsparcia studentów, którzy studiują na ukraińskich uczelniach. Na spotkaniu w Domu Polskim byli obecni: dr Irena Perszko – dyrektor Domu Polskiego, Jan Krasowski – kierownik chóru kameralnego im. Juliusza Zarębskiego, Mirosława Starowierow – prezes Stowarzyszenia nauczycieli-polonistów Żytomierszczyzny, Walentyna Jusupowa – prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu, płk Zygmunt Wengłowski – prezes Stowarzyszenia Weterenów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, Natalia Iszczuk – prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej, Włodzimierz Iszczuk – redaktor naczelny czasopisma „Głos Polonii”, dr Natalia Szumlańska – prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki oraz Maryna Filisijenko – prezes Ośrodka Kultury i Tradycji w Żytomierzu.

Актуально —>


Ваші коментарі